Filsafat dan Kelelakian
Zaman Neo Al Ghazali
Tubuhpun Masih Misteri Bagi Tuannya
Realistik dan Mistik
Persia dan Non Persia: Filsafat Islam Kontemporer